2015-11-03

Experiment med mönsterplåtsrengöring

Jag valde en liten för de första experimenten.
Bilder på före:

Första insats blev att bara diska den - hett vatten, diskmedel och en skurduk (blå).

Nästa fick bli lite Häxan på framsidan. Jobbigt, inte särskilt effektivt... (obs bara putsat en del för jämförelsens skull)

Så gav jag mig på baksidan med alla möjliga medel och husmorstips, med varierande resultat. (Klicka på bilden, de olika medlen/metoderna är markerade)

(sedan la min kamera av, så nästa bild blev med blixt inomhus - flera huskurer)

Slutligen tog jag fram stålullen - både torr och i form av svinto. Svinton gav det överlägset bästa resultatet, dessutom med minst arbetsinsats.

Slutsats: börja med diskning, sedan svinto. Sedan får avgöras vad/om det måste putsas vidare.
Plåten fick sedermera numret 51.

Inga kommentarer: