2023-03-31

Ny månad, alltså nytt föremål

… för ingen kan väl ha missat att vi numera har ett månadens föremål utställt på Lessebo bibliotek?

Vad nog många har missat är att det därmed också har kommit en ny sida på den riktiga hemsidan. Den har ju också fördelen att även alla tidigare månaders föremål finns där, om man nu skulle ha glömt att besöka biblioteket.

Kolla den!

2023-03-01

Månadens föremål - Mars 2023

Pressglas har ju kommit i ropet som samlarobjekt under senare år. Och vi ser (och hör) ofta besökare på museet som nämner pressglaset i lyriska termer. Och ofta nog hör vi också folk säga att pressglas inte tillverkas längre. Men det gör det. Pressning är en teknik - inte en mönstertyp - och pressat glas tillverkas fortfarande på många bruk. Den här månaden ställer vi ut en pressad geléskål. Vi vet inte varken var eller när den är gjord, för pressformarna flyttade mellan glasbruken och mönster och utformning är ofta ungefär likadana. Därför är det notoriskt svårt att exakt säga varifrån ett pressat föremål kommer eller när det är gjort.

Gjutning, även kallat ”stöpning” i äldre svenska texter innebär att den flytande glasmassan hälls i en form som den fyller ut bara av sin egen tyngd. Tekniken är känd sedan före vår tideräkning. En nackdel med detta är att man inte kan få detaljerad dekor. Men genom att lägga på en yttre kraft kan man klämma in det sega glaset i ett ganska detaljerat mönster.

År 1825 patenterade John Palmer Bakewell en sådan teknik i USA, nämligen pressning. Redan 1833 installeras den första glaspressen i Europa, i England. 1834 visas pressat glas på en industriutställning i Paris och 1836 börjar Reijmyre glasbruk att pressa glas. Kosta skaffar sin första glaspress år 1839 men det tog till 1847 innan man hade lärt sig tekniken.

Pressning är en snabb teknik dels därför att glaset kyls av formen och dels därför att man formar och dekorerar glaset i en och samma operation. Därför kunde pressglaset säljas till lågt pris. Eftersom det växte fram en penninghushållning i samhället under 1800-talets andra halva och glas tidigare hade varit en statusprodukt växte efterfrågan på pressglas.

Detta innebar en expansionsmöjlighet och antalet glasbruk i Småland ökade från sex stycken år 1840 till nästan fyrtio stycken vid sekelskiftet 18-/1900-tal. Pressglaset behöll sin stora popularitet ända fram till 1940- och 50-talen och idag har det blivit samlarobjekt. Skålen här är pressad i ett stycke och är avsedd att servera efterrättsgelé i.