2016-04-26

2016-04-26


Dagens insatser var mer på det intellektuella planet än på det praktiska: som rapporterat har Björn lyckats få flaskmaskinens "vändskiva" att rotera, om än med hjälp av spett.
Idag roterade den fortfarande (fortfarande mha spett, dock) - men idag lyckades vi få stoppringen att lämna sitt gamla läge: nu kan en få olja ner i själva lagringen. Om några veckor kanske den snurrar av sig själv?


Vad övrigt var var alltså mest snack: vi pratade bl.a. om olika möjligheter att fylla i panto-plåtarnas mönster så att de blir synliga även på håll.
(Ett par praktiska prov med 1) oljepastellkrita och 2) akrylfärg ger vid handen att oljepastellkrita fungerar ganska bra för grövre linjer, medan akrylfärg utstruken med finger är lämpligare för de mkt tunna linjer som finns på en del (äldre?) plåtar.)

Vi pratade också om hur de övriga (ej på väggen) plåtarna kan göras tillgängliga. Föreningen har, eller kan få av Gunnar, ett hängmappskåp. Lådorna är breda nog för ganska många plåtar, men däremot är många av dessa för höga för lådorna. Kanske går den att bygga om på nå't sätt? Det (skåpet) skulle göra sig bra i Sliperiet - typiskt industriskåp, slitet, gråmålat...

Övrig diskussion handlade om ambitioner: ska vi ha öppet för turister i sommar, och isåfall hur? Kan vi manna kontinuerligt öppethållande? Björn påstår att han inte ska jobba i sommar (fan tro't), så han kan utgöra stommen. Jag själv (K) vill ju gärna hålla min egen butik öppen - nära må det vara, men en kan ju bara vara på ett ställe samtidigt...

Så: kamrater! fundera över hur många dagar/tider ni kan vara här.

- för att det ska bli några fler bilder idag kommer här några pantograf-plåt-signaturer:


och den allra vanligaste (ibland med datum, ibland utan)
(åtminstone tor jag att de är lika...)

(Den som känner igen signaturer får mycket gärna meddela mig, till exempel genom kommentarsfunktionen här på bloggen - eller, förstås, mejl till kerstin(at)bergdalaspinnhus(punkt)com)

2016-04-24

Glaskonst 2016 -

eller: anteckningar från en köldhåla

Vernissage i Glasriket - så även för oss.

Fredagen och lördagen har gått, och i skrivande stund har söndagen bara börjat. Eftersom Bergdala inte har något evenemang idag kommer det antagligen inte så många besökare.

Här är kallt, kallt, kallt - men det kanske inte är så konstigt: snöfall igår, snöfall i natt.

Vi har fått upp 38 pantografplåtar på väggen, mer eller mindre putsade: jag följde konservatorsrådet att först avfetta ordentligt, sedan ta ny ställning. De flesta plåtarna (på väggen) är inte putsade efter avfettningen.

- Ju fler plåtar jag tittar på, desto fler signaturer upptäcker jag.
Det vore spännande att veta mera om plåttillverkningen! En plåt vi hittat är signerad C. Gottw. Fogelberg (tyvärr utan datum) - Carl Gottwald Fogelberg var chef på Kosta 1905 - 26. Hur ska en tolka en så'n signatur: är det verkligen sannolikt att en chef ägnade sig åt mönsterplåtsgravyr på lediga stunder? Eller att en som blev chef hade börjat som mönsterplåtsgravör?
Kan vi ens dra slutsatsen att plåtarna normalt graverades på Kosta?

De plåtar som också har datum kommer från 30-40-talen.

Tre plåtar har identifierats med bilder ur Modernt svenskt glas : ett restaurangglas (Hotel Cecil) sägs vara från 1890-talet, en i övrigt anonym servis från 1911 samt Superior, Elis Bergh 1934.
Så har vi ju också Deutsches Turnfest från 1898. Ja, och så Skawonius souvenirglas från 1946, förstås - Gävleplåtarna är också från '46, men designern är ännu okänd. (en kan ju gissa... Skawonius, kanske?)
Jag har gått igenom alla plåtarna (tror jag), och får dem till ungefär 130 st. De flesta har mönster på båda sidor, så vi har lågt räknat 200 mönster. (Vissa är snarlika, kanske rent av alldeles lika)

Bland besökarna under helgen kunde vi räkna in Smålandsposten, kommunens kulturchef Caroline Ahrgren (som vi fick en blomma av - tack!), Belysningsbolagets Gunnel Svensson, Börje Åkerblom, en dame som varit guide på Kosta under den tid panton var i drift, ett fåtal (två) föreningsmedlemmar samt en och annan oidentifierad turist. En av dessa berättade on en film, "Eld och sand", som visats på Kosta FH häromdagen: den innehåller en sekvens som visar pantografering i rörliga bilder! (Vem har försänkningar i Kosta? Nog måste vi kunna få, åtminstone, titta på den?!?)

Slutligen har vi lyckats identifiera några plåtar till - bland annat visar det sig att Gunnars (som vi alla först trodde guillocherade, tills vi hittade panto-plåten) snapsglas är designade av Vicke Lindstrand och heter "Etyd".

(Men det återstår säkert minst 180 mönster att identifiera…)
Dessutom har B lyckats få "vändskivan" på flaskmaskinen att röra sig (med hjälp av spett, men det är mer än den gjorde häromdagen)

2016-04-20

2016-04-20

Eftersom det snart är fredag (som ju är första dagen av de tre som brukade kallas "Vernissage i Glasriket", som numera bara kallas "Glaskonst" ), så fortsatte B&K att "fixa" i Sliperiet.

Hyllan vi började bygga igår har nu fått belysning (LED, förstås - en kan ju alltid försöka minska energiförbrukningen...), och blivit försöksvis försedd med några artefakter (som ju alltid kan bytas ut senare):


Avsikten är att hyllan ska illustrera några av de tekniker som vi har "maskiner" för, plus några andra. Från översta planet nedåt: några flaskor


En stämpeletsningsplåtmed tillhörande glas: CELEBRATED MOUNTAIN DEW


Etsade glas: tre storlekar av Elon, plus två guillocherade av okänt ursprung:


En karamellskål, "pressad som föreställer slipad", plus ett pressat sillafat (titta noga: det *har* en sill i botten!) - plus en mycket svensk "polkagris" jag stal i hyttan häromdagen:


"Manhattan" karaff, som ska illustrera användningen av "reffelform" ("optikform"?) - i botten syns den obrutna vita strängen, som på sidorna blir avskuren och blir till "fönster" i "skyskrapan" som är slutblåst i fast form:


Bredvid finns en fastblåst flaska och ett bordsställ som vi (fåkunniga) tror också är fastblåst. (Avvikande åsikter, inkluderande teknikbeskrivning, emottages tacksamt!)


Slutligen, på den nedersta hyllan, finns en pressad fruktskål


och, till vänster på bilden nedan, en blästrad jordglob - till höger några "småpressade": den ökända skon, ett dubbelt saltkar och en, tja, vaddå? en mini-aladåbform, kanske?


Vi (dvs B) hr även gjort ett mini-kollage av några glasplattor som ingår i konstverket "Klaravagnen" (T-centralen, invigt 1958, pressat på Skruf och Bergdala):


Slutligen har vi fått upp en armatur med spotlights mot "hotell- & restaurang-hörnan". Just nu har den halogenlampor, men vi har beställt LED även till den.


Armaturen är, liksom en del annat, "tjingsad" (hittad, fådd). Några skyltar har vi också lyckats hitta, även om de (förståss) behövt nya texter. Sålunda har vi nu en med texten "MUSEUM", samt en med en pil (som skulle behöva "ÖPPET", men det lär inte hinnas med till fredag)

Kommunen har hjälpt till med att skriva ut och plasta in ett antal sklytar so vi ska försöka få upp här-och-där på väggarna.

(Jo, vi är helt medvetna om att både möbelsnickare, proffsmålare, elektriker m.fl. skulle tycka att grejorna ser förfärligt amatörmässiga ut. Antagligen gäller det vårt urval av glas också... men: en gör så gott en kan)

2016-04-19

2016-04-19


Två dagar kvar (eller hur man nu räknar) till fredag - på fredag börjar ju "Glaskonst 2016", eller, som vissa av oss kallar det, "Vernissage i Glasriket"...

På förslag av Zäta började vi bygga en hylla förankrad i pelaren (eller borde den kallas "stöttan som hindrar taket att falla ned"?)
Med en klarplastskiva (sämre än, men också billigare än, plexiglas/akrylglasskivor) på var sida skulle en sådan hylla kunna visa upp ett antal för museet typiska "artefakter" - pressade saker, "fastblåsta" saker, etsade saker, slipade saker...) - plastskivorna skulle ge visst dammskydd och visst stöldskydd. Föremålen skulle också visa att våra maskiner faktiskt användes till att åstadkomma "glasbitar".

Ännu ett par plankor från Bs&Ks förråd fick utgöra gavlar, spill-plywood från Sliperiet blev hyllplan - 10 st fick vi ihop i första omgången. Gavlar och de första hyllplanen på plats:


Småningom hade vi 8 hyllplan monterade.


Men det behövs ju belysning också... "man tager vad man haver" (i detta fall vad som lätt kunde införskaffas från lokala butiker). Efter en del fipplande (Z klagade över oergonomiska arbetsställningar) blev det ljus:

Artefakterna vi fn har inkluderar pressat (större och mindre), fastblåst, etsat (guillocherat och pantograferat), samt ett stämpeletsat glas med tillhörande stämpelplåt, blästrat. Om någon medlem har en flaska att avstå skulle det ju passa bra, med tanke på flask-halv-automaten?


Nånstans under vägen kände vi att vi behövde värma oss. Hyttan blev det bästa och närmaste alternativet. Där såg vi plötsligt en hylla med gamla Bergdalaprodukter: div gjutna djur. Från vänster ser vi en grön kanin, en... gris?, en isbjörn och ännu en kanin(?). Trots funderande och argumenterande kunde vi inte enas om "grisen" - vad föreställer den egentligen? K (som föreslog gris), blev nedröstad, men övriga församlingen hade inget bättre förslag. Vad tror ni?

Vi kan kanske "ärva" några fler armaturer (spotlights), isåfall ska dessa först användas för att belysa hotell- och restaurangplåtarna. Såhär långt har vi försökt hålla oss till lågnergibelysnig - om det finns möjlighet att använda LED-lampor ska vi försöka "ärva" fler av dessa armaturer.

Kommunen har hjälpt oss att skriva ut och plasta in några skyltar. I må av tid/möjlighet kommer ytterligare några skyltar att finnas på plats till fredag.

Alla, såväl medlemmar som "allmänhet", är välkomna på visit under helgen!

(Medlemmar som känner att de har tid att avsätta nå'n timme att ägna åt "museisittning" är välkomna att höra av sig på förhand - tex genom mejl till kerstin(snabel-a)bergdalaspinnhus(punkt)com)

2016-04-17

Glaskonst 2016: 22-24 april

Årets vernissagehelg i Glasriket inleds på fredag, och pågår hela helgen.

Naturligtvis måste vi vara med - museet är inte på långa vägar "färdigt" (men vem vill besöka ett museum som är så färdigt att inget kommer att ändras...?) - alltså, "färdiga" eller inte:

välkomna att besöka Bergdala Glastekniska museum i helgen som kommer!

Vi finns ungefär 25 meter från Bergdalahyttan - aningen "bakom" parkeringen - och vi kommer att hålla öppet fredag efter kl 13, lördag-söndag kl 10-16.

Troligen kommer det att finnas kaffeservering i hyttan, men vi kommer att försöka ha "reservkaffe" om Eva får slut på sitt...

Hos oss får ni titta på maskiner som inte längre finns: ett par glaspressar och några formar


med lite tur hinner vi montera en mini-vägg inspirerad av T-centralen (tunnelbanestrationen) i Stockholm:

en pantograf och ett antal mönsterplåtar som hör till den (bland annat plåtarna till "Stockholmsglaset" från 1946:


Vi har samlat (hittills) tio plåtar som använts till specialglas för hotell och restauranger över hela världen (ok då, men vi har plåtar till flera stora hotell i London, till Kronprinsen i Malmö, till...)


... och så ska vi försöka få upp en hylla med några relevanta glasföremål...

2016-04-12

Bergdala 2016-04-12

Idag var vi tre - snälla medlemmar: OM det vore bättre med en annan dag/tid, låt oss diskutera det!

K fortsatte förteckna mönsterplåtar: nu har jag kommit igenom alla som lutar "mot skogen". Det är 76 stycken, med tillsammans 133 mönster (men jag tror mig veta att några är likadana).
I lådan fanns också två (jag tror det är flera, men isåfall finns de på andra sidan den avgränsande träklabben i plåtlådan) linoleumsnitt. Kanske de kunde användas om det var en "liten" beställning, som man beräknade aldrig skulle komma igen?

Det ena föreställer kanske Sigurd Fafnesbane (eller St Göran?) (ökade kontrasten för bättre mönsterdefinition):


Det andra är mera gulligt, men är det fiskar eller fåglar? ...flygfiskar, säger vi...:


I övrigt finns det nu två rader tavellist på den långa väggen mot bruket/parkeringen. Det är drygt 50 cm mellan dem, och vi har minst tillräckligt många plåtar med höjder mellan 40 och 50 cm för att fylla den undre raden (ca 4,2 m). MEN: för att det ska vara nå'n vits att sätta upp dem måste de först åtminstone grovrengöras!

K har läst "överallt" om rengöring av mässing, samt talat med metallkonservatorer både på Tekniska museet och Armemuseum, samt diverse annat mer eller mindre "löst folk".

För att sammanfatta deras samlade förslag:

- Först gäller avfettning (bränna av med gasol, tvätta med lacknafta/terpentin)
- Diskning, ev med efterrengöring med rödsprit
- Se hur de sedan ser ut, eventuellt putsa (Häxan, Autosol...)
- Se hur de ser ut, ta ställning till ev vidare hantering

Vi har också fått förslag på "musei-korrekt" (dvs reversibel) "färg" att måla i mönstren med - ett speciallim som försätts med pigment.

K har även försökt (med varierande resultat, medges) att göra vaddetnuheter, "avdrag", kanske? "kalkering"? - lägger en tillräckligt mycket jobb skulle det nog gå att få ihop en vägg med bara specialplåtar (hotell, restauranger osv)...
Några jämförelser:Nå. Leif och Zäta ägnade sig åt att fixa ihop (och fixa fast) en hylla (som vi "ärvt" från asylboendet) som täcker fundamentet vid norra väggen (och alltså minskar snubbelrisken). Hyllan försågs med diverse av de formar vi har.


Bland plåtarna hittade jag en itusågad Elon. Den fick en tillfällig hedersplats - men som ni alla ser, så måste den göras ren!


Sist blev det kaffe i solen (och för en gångs skull syns jag också, lite, iallafall...):

2016-04-05

2016-04-05

Idag var jag alldeles ensam (men fick påhälsning av Tore lite senare, så jag fick sällskap till kaffet).

FÖrst ägnade jag mig åt att förteckna plåtar - det blev ungefär 35 st - med enklare beskrivning av mönster på båda sidorna (frågan är: kommer jag att förstå mina beskrivningar senare?), med storlek och ev andra kommentarer (såsom signerad, sammansatt plåt...)


Efter ungefär 35 st började batteriet på datorn krokna, så istället satte jag upp den första tavellisten.
(Tavellisterna skänks av B&K, som har ett litet lager till övers)


(innan nå'n hojtar att listen inte sitter i våg: jo, det gör den. Det är panelen som inte sitter i våg...)

Varför tavellist? Jo, för med lister kan vi sätta upp massor med plåtar. Detta kommer dels att visa på hur många plåtar vi har/hur många mönster som tillverkades, dels kommer de att delvis dölja väggen.
(Jo, jag vet: nå'n kommer att tycka att den "fula" väggen blir ännu mer accentuerad, men 1) vi har beslutat att inte måla om, på förslag av byggnadsantikvarien och 2) i alla fall så'na som jag kommer att titta mycket mer på plåtarna än på väggen. Men vi är ju alla olika.)

Plåtarna måste förstås hjälpas så att de inte trillar ned, men såhär tänker jag ungefär: