2016-04-26

2016-04-26


Dagens insatser var mer på det intellektuella planet än på det praktiska: som rapporterat har Björn lyckats få flaskmaskinens "vändskiva" att rotera, om än med hjälp av spett.
Idag roterade den fortfarande (fortfarande mha spett, dock) - men idag lyckades vi få stoppringen att lämna sitt gamla läge: nu kan en få olja ner i själva lagringen. Om några veckor kanske den snurrar av sig själv?


Vad övrigt var var alltså mest snack: vi pratade bl.a. om olika möjligheter att fylla i panto-plåtarnas mönster så att de blir synliga även på håll.
(Ett par praktiska prov med 1) oljepastellkrita och 2) akrylfärg ger vid handen att oljepastellkrita fungerar ganska bra för grövre linjer, medan akrylfärg utstruken med finger är lämpligare för de mkt tunna linjer som finns på en del (äldre?) plåtar.)

Vi pratade också om hur de övriga (ej på väggen) plåtarna kan göras tillgängliga. Föreningen har, eller kan få av Gunnar, ett hängmappskåp. Lådorna är breda nog för ganska många plåtar, men däremot är många av dessa för höga för lådorna. Kanske går den att bygga om på nå't sätt? Det (skåpet) skulle göra sig bra i Sliperiet - typiskt industriskåp, slitet, gråmålat...

Övrig diskussion handlade om ambitioner: ska vi ha öppet för turister i sommar, och isåfall hur? Kan vi manna kontinuerligt öppethållande? Björn påstår att han inte ska jobba i sommar (fan tro't), så han kan utgöra stommen. Jag själv (K) vill ju gärna hålla min egen butik öppen - nära må det vara, men en kan ju bara vara på ett ställe samtidigt...

Så: kamrater! fundera över hur många dagar/tider ni kan vara här.

- för att det ska bli några fler bilder idag kommer här några pantograf-plåt-signaturer:


och den allra vanligaste (ibland med datum, ibland utan)
(åtminstone tor jag att de är lika...)

(Den som känner igen signaturer får mycket gärna meddela mig, till exempel genom kommentarsfunktionen här på bloggen - eller, förstås, mejl till kerstin(at)bergdalaspinnhus(punkt)com)

Inga kommentarer: