2016-04-24

Glaskonst 2016 -

eller: anteckningar från en köldhåla

Vernissage i Glasriket - så även för oss.

Fredagen och lördagen har gått, och i skrivande stund har söndagen bara börjat. Eftersom Bergdala inte har något evenemang idag kommer det antagligen inte så många besökare.

Här är kallt, kallt, kallt - men det kanske inte är så konstigt: snöfall igår, snöfall i natt.

Vi har fått upp 38 pantografplåtar på väggen, mer eller mindre putsade: jag följde konservatorsrådet att först avfetta ordentligt, sedan ta ny ställning. De flesta plåtarna (på väggen) är inte putsade efter avfettningen.

- Ju fler plåtar jag tittar på, desto fler signaturer upptäcker jag.
Det vore spännande att veta mera om plåttillverkningen! En plåt vi hittat är signerad C. Gottw. Fogelberg (tyvärr utan datum) - Carl Gottwald Fogelberg var chef på Kosta 1905 - 26. Hur ska en tolka en så'n signatur: är det verkligen sannolikt att en chef ägnade sig åt mönsterplåtsgravyr på lediga stunder? Eller att en som blev chef hade börjat som mönsterplåtsgravör?
Kan vi ens dra slutsatsen att plåtarna normalt graverades på Kosta?

De plåtar som också har datum kommer från 30-40-talen.

Tre plåtar har identifierats med bilder ur Modernt svenskt glas : ett restaurangglas (Hotel Cecil) sägs vara från 1890-talet, en i övrigt anonym servis från 1911 samt Superior, Elis Bergh 1934.
Så har vi ju också Deutsches Turnfest från 1898. Ja, och så Skawonius souvenirglas från 1946, förstås - Gävleplåtarna är också från '46, men designern är ännu okänd. (en kan ju gissa... Skawonius, kanske?)
Jag har gått igenom alla plåtarna (tror jag), och får dem till ungefär 130 st. De flesta har mönster på båda sidor, så vi har lågt räknat 200 mönster. (Vissa är snarlika, kanske rent av alldeles lika)

Bland besökarna under helgen kunde vi räkna in Smålandsposten, kommunens kulturchef Caroline Ahrgren (som vi fick en blomma av - tack!), Belysningsbolagets Gunnel Svensson, Börje Åkerblom, en dame som varit guide på Kosta under den tid panton var i drift, ett fåtal (två) föreningsmedlemmar samt en och annan oidentifierad turist. En av dessa berättade on en film, "Eld och sand", som visats på Kosta FH häromdagen: den innehåller en sekvens som visar pantografering i rörliga bilder! (Vem har försänkningar i Kosta? Nog måste vi kunna få, åtminstone, titta på den?!?)

Slutligen har vi lyckats identifiera några plåtar till - bland annat visar det sig att Gunnars (som vi alla först trodde guillocherade, tills vi hittade panto-plåten) snapsglas är designade av Vicke Lindstrand och heter "Etyd".

(Men det återstår säkert minst 180 mönster att identifiera…)
Dessutom har B lyckats få "vändskivan" på flaskmaskinen att röra sig (med hjälp av spett, men det är mer än den gjorde häromdagen)

Inga kommentarer: