2021-04-18

Bland våra inventarier ...

vill jag inte undanhålla er detta lilla guldkorn

Bara kort: I begynnelsen fanns en studiegrupp som hette Glas i Hovmantorp.
Sedan bildades Föreningen Glas i Hovmantorp som startade glastekniska museet.
Nu finns Stiftelsen Bergdala Glastekniska Museum.

 Vid ett tillfälle, när studiegruppen fanns, kom Olle Krantz till ett möte och hade hittat en artikel i Smålands Folkblad år 1906. Vi hittar inte något exakt datum för träffen, men det förtar inte nöjet.

2021-04-17

Primitivt - men kanske bättre än inget?

 Som ni vet har museet i grunden väldigt högt ställda ambitioner. Bland annat vill vi ju göra de samlingar vi har tillgängliga via nätet. ör sådana små museer som vi är det omöjligt att gå med i de stora databaserna utan vi måste hitta andra och egna lösningar. Vi jobbar på den saken.

Vi håller också på med inventering för att verkligen veta vad det faktiskt är vi har för något. Nu tänkte jag såhär, att man kan ta litet direkt ur inventarieförteckningen och göra tillgängligt. Så vad ni hittar här är direktlänkar till två stycken excel-filer. Båda är utdrag ur museets inventarieförteckning. Så när ni klickar på dem så öppnas det ett excel-blad.

Den första länkens excelblad innehåller länkar till ljudspåren på den dubbel-LP som arbetarrörelsens skivbolag producerade 1980 som en del av jätteprojektet "I Glasriket, människan-miljön-framtiden."

Den andra länkens excelblad innehåller länkar till bilder på våra mönsterplåtar. Om ni händelsevis hittar ett mönster som ni vet namnet på, vem som har ritat, när det tillkom eller liknande så var snälla och tala om det för oss.