2015-10-28

Den rör sig! (nog)

Efter museibesöket kunde vissa av oss inte låta bli att bege oss till vår egen apparat... och med kombinationen en redig ingenjör och en observant museibesökare tror vi att vi (B&K, alltså) lyckades förstå hur det egentligen fungerar! (när rengjort så att det rör sig, mm, mm - förstås)

Redan på museet framgick ju hur ritbordet (eller mönsterbordet, eller vad det kan heta) fungerar: med tre "nivåer" med ömsevis sida-till-sida respektive fram-och-återgående rörelser kan man följa ett intrikat mönster "i alla riktningar".

Men: sedan måste ju dessa rörelser omsättas till det jag hittills kallat tallriksdelen, som ju i sin sammankoppling med mönsterbordet bara rör sig fram-och-åter. (för att senare omsätta dessa rörelser till fram-och-åter respektive uppåt-och-nedåt, förstås)

På museet konstaterade vi ju att deras och vår apparat var isärtagna på olika ställen.

När B&K kontemplerat vårt mönsterbord häromdagen (efter att först ha någorlunda lagt ihop det efter modell från museet) hördes plötsligt ett högt AHAAA - NU förstår jag.
Det var B som insåg hur sida-till-sida i bakänden på mönsterbordet blev till fram-och-åter på (den övre nivån av) tallriksdelen... nämligen såhär:
OM våra två "stora hjul" (märkta höger och vänster) sitter mellan mönsterbordets märkliga "koppar" med "piggar" i (grejer som vi tidigare bestämt såg ut som om de skulle utgöra lager för något) och de motsvarande (men uppochnedvända, och därmed mindre synliga) dito på tallriksdelarna - DÅ har vi löst mysteriet med att göra sida-till-sida-rörelser till fram-och-återrörelser... (Polhems "Mekaniska alfabet", ni minns? Kuriosa: till slut fanns 103 "bokstäver"... tur vi inte har så många att skriva med...)

Nå. Bilder på Polhem, jag menar rullarna/hjulen i sin tänkta position:
Men detta var för flera dagar se'n. Idag plockade vi isär delarna till mönsterbordet för att se om vi kunde få dem rena nog att röra sig. Resultat okänt; vi lämnade delarna indränkta i lacknafta med förhoppningen att de blir bättre/renare nästa vecka.
Inga kommentarer: