2020-06-21

"Sillafat"

Här hemma hos oss har vi ett sillafat som måste vara "plättbakat" (eller hur, Lasse?).

Det är knappt 30 cm långt, ser ut såhär:


Vi kan jämföra det med vårt äldre, konventionellt pressade, sillafat (något mindre än ovanstående):

Detta är dessutom matt-etsat i själva sillen, men inte med allra högsta precision. Detalj på undersidan:

Inga kommentarer: