2020-06-20

Kosta glasbruk, medio 1970-tal


Vid mitten av 1970-talet skaffade Kosta några moderna pressar.
Lasse (som var med) har hjälpt oss med en beskrivning av hur de användes. För att det inte skulle bli alldeles för långt har jag hoppat över en del.

Press för tillverkning av Laxfat med mera


Laxfatet är ett avlångt fat med ett pressat laxmönster som hade stora krav på hur glasmängden fördelades över formen.
Formen bestod av en mönstrad underdel som glaset fördelades på och en slät överdel som utförde pressarbetet.

För tillverkning av faten köptes tre pressar med kringutrustning från England.
Pressarna var försedda med hydraulisk drift för den horisontella rörelsen av formplattan och den vertikala driften av pressplattan.
Den horisontella rörelsen var in under glasstrålen, tillbaka till pressplatsen och därefter ut till avplockningsplatsen.

Avplockningen utfördes för hand med en bakplåtsliknande spatel.

När glaset lyftes av formplattan var det helt slätt. För att få en skålform las det varma glaset i en s.k. sjunkform av grafit som hade den färdiga formen. Glaset fick ligga i grafitformen tills det var formstabilt, därför gick det åt flera sjunkformar för att få erforderlig tid så att glaset blev formstabilt.

Från sjunkformen lyftes glaset automatiskt med en vakuumplockare till ett transportband som transporterade det till kylröret.

Eftersom laxfatet hade en oval form skulle det vara mest glas i mitten av formen med mindre glas i början och slutet. Detta löstes genom att formen fördes förbi glasstrålen med varierande hastighet.

Vid produktion av runda tallrikar av olika diameter och med olika mönster användes inte funktionen som förde formplattan under tiden som glaset placerades på formen.
Tillverkningen skedde vid vanna 3 i gamla hyttan, där smältdelen var byggd som en konventionell dagvanna.

(klicka på bilden så kan du läsa texten också!)

Eftersom det i praktiken visade sig att det var trångt med tre pressar togs pressen i mitten bort och bara två pressar byggdes om.
Det var fortfarande manuell hantering med att lyfta det pressade fatet från formplattan till sjunkformen.


Denhär pressningen kallades för "plättbakning" eftersom alla föremål pressades helt släta, och fick sin (skål-)form efteråt.

Observera att med denna metod är det omöjligt att göra saker som gräddkannor, skålar med fot osv.

Inga kommentarer: