2019-02-21

GUBBEN NOACH-plåtarna


Som jag skrev här så trodde jag att de tre plåtarna innehöll texten till Gubben Noach, men att den såg konstig ut.

Nu är vi ett antal personer som, var för sig, har försökt tyda texten på den tredje, svartbrända, plåten.
De två rena(re) plåtarna är lättlästa, där var vi helt överens om bokstäverna. På den tredje läste vi var för sig, och kompromissade oss fram till den högra spalten i tabellen här:

(kanske bör påpekas: i tabellen finns inget försök att "avbilda" plåtarna, bara att återge bokstäverna i den ordning de står)

Den riktiga texten (plockad från runeberg.org) lyder såhär:
(vers 1)
Gubben Noach, gubben Noach
var en heders man
När han gick ur arken
planterade han på marken
Mycket vin, ja mycket vin, ja
detta gjorde han.

(vers 8)
Inga skålar, inga skålar
gjorde då besvär
då var ej den läran:
jag skall ha den äran
Nej i botten, nej i botten
drack man ur såhär.

För nog måste det vara de två verserna som åsyftas?

Var det en medveten ”lustifikation” (typ: ju fler supar, desto svårare att läsa) – eller var det tre helt misslyckade plåtar?
Eller... var det månde en Helt Annan Visa?

Vi har ju tre andra tredelade motiv, nämligen Stockholmsglaset, Sverigeglaset och Gävleglaset.
Dessa tre skiljer sig ju från Gubben Noach genom att vara rent figurativa.
GN har åtta rader, som förefaller ”fortsätta”, dvs det finns inget tecken eller speciellt avstånd mellan orden/”raderna” – så hur var det tänkt att drinkaren skulle läsa?
Det finns ett ornament efter slutet på första versen, MEN sedan börjar vers 8 på samma rad.
Det finns ingen anledning att tro att meningen skulle vara att raderna skulle gå i spiral: det skulle varit mycket lättare att få till en jämn spiral om den vore inritad på plåtarna.

Som Alice (i Underlandet) uttryckte det: Curiouser and curiouser!

Inga kommentarer: