2018-03-22

vi minns UHV

med ett citat från hennes hemsida:

Vilka av dina produkter för industrin är du mest nöjd?

De som sålt bäst, det vill säga Mine och Open Minds. Jag är gladast
när jag kan hålla ett företag vid liv. Det är och har varit den stora
utmaningen.


(länk)

Inga kommentarer: