2018-03-03

Brukar du kolla hemsidan?

På den sidan som heter "Nedladdningsbart, kataloger" finns (uppifrån räknat):

- årsmöteshandlingarna till det stundande årsmötet (24/3 - glöm inte att anmäla intresse för macka före den 16/3);

- under "diverse intressant" finns ett 30-tal nummer av personaltidningen "Mängen"

- ett växande antal kataloger, i bokstavsordning efter bruk, i stigande årtalsordning inom bruk

Det har också gjorts uppdateringar av flera av de andra sidorna.

Har DU nå't att bidra med?

Har DU en synpunkt på nå't som står där, eller på nå't som borde stå där, eller...

Webmoster Kerstin tar gärna emot alla slags synpunkter, förslag, bilder, kataloger, saknade "Mängar" ellerr vad det kan vara!
Skicka till kontakt@bergdala-glastekniska-museum.se (eller, om det är stora filer: tag med dem på en "pinne" till årsmötet, så tar jag hand om dem då!)

Inga kommentarer: