2018-03-27

Ännu en intervju

eller, egentligen, en sammanställning av intervjuer - allt handlar om produktionstakten.Denna (liksom tidigare publicerat) finns förstås också här.

Inga kommentarer: