2016-06-04

Besked från Riksantikvarieämbetet!

Vi har fått ja på vår ansökan till Riksantikvarieämbetet.
Så nu kan vi dels beställa modeller av Guillocheringsmaskiner och dels genomföra en hel del av den arkivforskning i bland annat Reijmyre som behöver göras.Dessutom kan vi fixa till takpannorna på taknocken och en del annat som vi hittills inte har kunnat detaljplanera för på grund av brist på pengar.
Hurra för RiksAntikvarieÄmbetet - Och hurra för oss!!!

1 kommentar:

Jan Jonasson sa...

Jag instämmer i hyllningskören!