2018-04-17

Första tisdagen i Bergdala

började solig. Ju närmare klockan två, desto mer mulnade det – men nå’t regn kom det i alla fall inte.

Efter lite inledande snack satte vi igång: Lasse och Zäta satte igång med bulthålspassningen.

Som ni kanske minns lyckades vi, härom veckan, få frambenen säkrade med en bult i var sida:


Eftersom Gunnar och jag ägnade oss åt mer intellektuella övningar blev det inga bilder på deras pysslande, men de fick till alla sex bultarna till slut.

Vartefter blev del efter del ditsatt, rulle efter rulle lagd på plats, nya delar lagda på rullarna…

Under tiden diskuterade G och jag fönstren:
- vad som kunde/borde visas i vilket fönster
- om till exempel ett fönster skulle kunna vara till för "årets utställning"
- om huruvida det lystrade och/eller det gelbade ska stå i "skattkammaren"...

Slutligen beundrade vi resultatet av det praktiska arbetet, och se’n fick vi årets första utomhuskaffe.(Lasse var också med, men jag iddes inte resa mig - )

Så var tiden ute, lite frusna var vi alla, så vi slutade för dagen.

Visst låter det kul? Det var det – och: nästa vecka kan du också vara med och ha kul: klockan två i Bergdala!

Inga kommentarer: