2017-06-13

Dagens av-lyft: en panto & 2 guillocher skulle ju in oxå

I B-dala anslöt sig lokalradion, så då blev vi 6


In genom norra dörren svävade den benförsedda g-maskinen, lätt som en plätt!


Den mindre g-maskinen blev besvärligare: trots att den är liten så är den tung, så tung att en helst inte vill lyfta från golvninvå. (Den blev senaree uppvinschad på den kvarvarande betongplinten, där den passade perfekt!)"Lill-panton", hade vi insett, borde tas in via södra gaveln, där dörröppningen är både bredare och högre.Men till slut... på en pall, på insidan, utan brutna öron, glashållare eller annat utskjutande (men det var tajt på höjden några gånger)


När vi vinkat av Hobbe och Viktor skulle vi köra upp den till gamla press-hörnet.
när plötsligt... hela grejen började luta, och så small det. Det var golvet som gav sig!
Som tur var har vi ju en ganska stor plåtskiva (frågan är ju hur det falna golvet beter sig i framtiden, givet den ganska lilla schimsbiten - )


(Allt detta inträffade igår, måndag, och var klart redan vid halvett-tiden)

Inga kommentarer: