2017-03-11

Några nya bilder på hemsidan:

Det är ju inte bara bloggen som behöver uppdateras - hemsidan måste ju också "få sitt".

Så idag har jag börjat mickla med den sidan som heter "våra glasföremål" - men uppgifterna om serviserna är ju ganska magra... Du som vet nå't mer: hör av dig!


Inga kommentarer: