2023-09-06

Ett test jag inte skulle vilja behöva göra

men: eftersom jag inte lyckas publicera detta på facebook gör jag ett försök här:

Med hjälp av dokumentkamera, reflexfri glasskiva, provisorisk jigg (hoptejpad av bl.a. linjaler), provisorisk ljusramp mm, och några timmar, fick jag till digitiseringen.

Nu försöker jag digitalisera, dvs göra den ”användbar” genom att försöka transkribera det som är svårläst, samt lägga till korsreferenser.

Frågan är: vad tycker strikta ”digitiserare” om mitt sätt att göra det? – kolla ”svarta boken”-special (förkortad, och i två delar). De finns på https://bergdala-glastekniska-museum.se/nedladdning/diverse-kuriosa/del1-svarta-guill.pdf samt https://bergdala-glastekniska-museum.se/nedladdning/diverse-kuriosa/del2-svarta-panto.pdf.

Alla slags kommentarer emotses!

Inga kommentarer: