2016-03-09

Åter en sammanfattning av två möten - 1/3 och 8/3

Förra veckan diskuterade vi olika möjligheter till fundament till pantografen - för länge se'n tänkte vi försöka fixa stålbalkar (av flera skäl skrinlades den idén), sedan har vi diskuterat "maskinfötter", gjutna plintar (bra, men det bli då kinkigt att mäta ut placeringen exakt), gjutet helt fundament (men då kanske befintligt golv måste bilas upp), "kör-plåtar" (sådana som används vid vägbyggen)...

Förra veckan övervägde det hela gjutna fundamentet, med eller utan borttagning av gamla golvet.
Till den änden kontaktade vi ett par personer som skulle kunna göra det åt oss - båda föreslog plintar istället. Vilket förde oss tillbaka till frågan om exakt var pantografen ska stå...

Vi diskuterade sedan modellbyggande: kan vi fixa en modell som visar ungefär vad en guillocheringsmaskin kan göra?
Kan en sådan byggas av trä - eller kanske meccano skulle vara bättre/lättare? Finns någon meccanoklubb i närheten? En meccano-nörd skulle kunna tänkas bli förtjust i en så'n idé... (Inga träffar på sökning på meccanoklubb växjö)

Under veckan upptäckte Björn dedär gamla långa grejorna som legat under balkongen se'n vi byggde den: åtta-och-en-halv cm tjocka och 18 cm breda plankor, vissa sådär en 5 meter långa. Skulle kunna användas, kanske?

Så igår föreslog vi det, vilket först möttes av viss skepsis (till exempel att det inte finns så'na dimensioner). Mera diskussioner, som slutade i att vi alla begav oss till Bergdala för att på platsen företa några mätningar.
Till allas förvåning visade det sig att pantografen varken vuxit eller krympt se'n före jul, att det verkar som om alla bulthål som borde passa ihop faktiskt verkar kunna passa ihop, samt att en hopmonterad pantograf blir kortare än den i delar ser ut, men å andra sidan bredare.
Vi kom fram till att det blir bättre med tvärgående plankor - fyra st, tre som ligger under tallriksdelarnas fötter (på den främre ska ritbordets bakfötter också stå), den fjärde blir till ritbordets framfötter.

Vi diskuterade placeringen: trist att det saknas fönster på väggen där den just nu står. På insidan ser det ut som om det varit en dörr där, men utsidans panel visar inget sådant spår. Att ta upp ett nytt fönster är nog inget alternativ, så: är det bordet som ska ha dagsljus, eller den långa grejen? (några återanvända bilder från Lyftet - spåren av den igensatta dörren syns tydligt: plankorna går på höjden och är i liv med panelen, som går på längden)

Så diskuterades huruvida vi skulle kunna flytta delarna med handtruckar (fast det har vi ju redan gjort, flera gånger), funderade över hur vi skulle kunna få bort både de lösa pallarna och den hemgjorda. Funderade över om det skulle gå att skruva fast pantograffötterna i de tilltänkta plankorna, om vi använde fransk träskruv. (Idag är den fastskruvad i den hemgjorda pallen med något som påminner om fransk träskruv, men det kan ju inte slutgiltigt avgöras förrän skruvarna blivit urtagna.) För säkerhets skull mätte vi lite mera - det är rätt kul att leka med meterstock (fast, för de riktiga nördarna fanns en tumskala också).

Idag har Kerstin lokaliserat de fyra bultar som ska hålla ihop pantografdelarna. Idag passar bultgängorna i de gängade hålen, och en slarvig mätning ger vid handen att de är av korrekt längd också. K åtar sig även att försöka fixa lite mer folk som kan hjälpa till, samt att låna en handtruck till.

Observera alltså att nästa vecka träffas vi i Bergdala!

Inga kommentarer: