2024-06-13

”Det var bättre förr” är ju

nå’t man ofta får höra, eller hur? Bland annat apropå dagens ungdom och dess prestationer i skolan - .
I vårt museum låter vi ofta besökare leka med våra maskiner, till exempel glaspressen: de får utföra alla moment för att pressa en (ganska stor) skål (utom att vi inte har nå’t varmt glas, då).
De får veta att det krävdes 4 personer för att bemanna pressen, och att dessa förväntades tillverka en skål på 1,5 minuter, eller 40 skålar på en timme.

Se’n går vi över till produktionskostnad: om 4 personer jobbar i 1,5 (klock-)minuter, hur många löne-minuter tar det då? Omringad av fågelholkar får man då försöka formulera om det – hur många minuters lön måste arbetsgivaren betala om 4 man arbetar 1,5 minuter vardera?
Det brukar krävas lite lirkande för att få alla att gå med på att det (nog) är 6 löne-minuter. (alltså 4 x 1,5 = 6)
Så berättar vi att glasproduktionskostnaden består av cirka 50% lönekostnad, 30% energikostnad och 20% råvarukostnad. Hur stor blir alltså den totala produktionskostnaden, uttryckt i löneminuter? Nya fågelholkar, nytt lirkande, men så småningom kanske vi lyckas komma fram till att OM personalkostnaden utgör 50% (alltså hälften) SÅ blir totalkostnaden, uttryckt i löneminuter, dubbelt så hög – alltså 12 löneminuter. (2 x 6 = 12)

Vi har fler exempel: OM det tar 24 minuter (totalt) att dekorera 24 glas, med hjälp av 5 personer – hur stor blir dekorationskostnaden per glas, uttryckt i löneminuter? JO: 24 minuter / 24 glas = 1 minut per glas x5 personer = 5 löne-minuter per glas.

Besökarna vi hade nyss kom från Belgien, Tyskland, Holland och Sverige och gissningsvis var deras medelålder över 50.
Och det klagas på DAGENS skola??? (fast de flesta var ju utlänningar, och ”det vet man ju” att ”deras” utbildningar alltid har varit sämre än våra… eller hur det nu var)

Inga kommentarer: