2019-09-16

Besöksrekord litet överallt!


Ja, inte igår, alltså, utan totalt. 3363 besökare hittills och då återstår ändå en bokad buss, Höstmarknaden, två lördagar och två söndagar. Så varför i hela friden kommentera just det här just idag?

Jo: Idag kom statistiken för sommarens besökare till Grönköping.
  1. I Grönköping har man - precis som i Kosta - en konferensanläggning. I Grönköping ligger den vid Gökmassivet, som också erbjuder ett utsiktstorn, i Kosta ligger den mitt i sta'n och kallas glashotellet. Glashotellet har inget utsiktstorn så vi kan utgå från att antalet besökare till Gökmassivet är större än till glashotellet. Dessutom har man i Grönköping ett hotell, Stadt, som särredovisas i statistiken. Så för Grönköpings del skall man alltså lägga ihop Gökmassivet med Stadt och jämföra med glashotellet.
  2. I Grönköping har man - precis som i Kosta - ett shoppingcentrum. I Grönköping är det Varuskrapan, i Kosta är det Outleten. Ingendera har någonting extra att erbjuda framför den andra, så vi kan anta samma antal besökare.
  3. I Grönköping har man Djuriska Parken, i Kosta skryter man med Safariparken. De är nog att bedöma som likvärdiga. 

Utöver dessa fantastiska attraktioner erbjuder Grönköping Hembygdsgården, Bergska Plagen samt kulturminnet Läspestatyn (på Stora Torget).

Grönköping har alltså mycket mera att erbjuda än vad Kosta någonsin kan ställa upp med.Se bara storleken på bassängen...

Hur förhåller sig då statistiken?

Destinationsgeneralen Emil Andersson i Kosta sade i Smålandsposten redan den andra augusti att allt tydde på besöksrekord. Däremot ville han inte ge några exakta siffror.

I Grönköpings Veckoblad redovisas detaljerad statistik men det skulle föra för långt att gå igenom hela den.Just statistiken finns inte utlagd å nätet man ni kan läsa om en annan intressant sak via länken.
Låt oss alltså konstatera att totalt har Grönköping räknat in icke mindre är 1053 besökare och därutöver 163 gästnätter.

Som framgått av ovanstående kvalitetsjämförelser med Kosta torde Grönköping rimligtvis ha minst lika många men sannolikt fler besökare än vad Kosta har. Utbudet av besöksmål är helt enkelt större och bättre.

Men Bergdala Glastekniska Museum har minsann ensamt haft 3363 besökare. Och då är inte säsongen slut än! Ni som händelsevis inte har visiterat museet ännu: Lördagar och söndagar 10-16 september ut, Höstmarknaden i Bergdala 26 oktober, hur man bokar in grupper ser ni på hemsidan.

Inga kommentarer: