2019-07-25

Det närmar sig!

Vad?
Jo: om inget oförutsett inträffar så kommer Årets Besökare imorgon!

Idag kom vi upp till 2010 besökare, så den nionde som kommer över tröskeln imorgon får både diplom och en liten glasbit.
Alltså, kära läsare: om du gärna vill bli Årets Besökare, se då till att vara på plats i så god tid att du kan hålla koll på antalet som går in före dig…

Igår fick jag nog av besökare som inte förstår enkla piktogram – vi har en ”förbjuden infart” och en överkorsad hand på var sida om glasdraperiet. Vi tycker att de borde signalera ”gå inte in bakom draperiet” respektive ”pilla inte på draperiet”. För att vara extra tydliga finns också texter som ”do not enter” och ”do not touch” högst upp, men för att se dem måste en ju höja blicken, förstås.

Så igår, när ett antal vuxna människor gått igenom draperiet och behövde handgriplig utvisning, fick jag nog.


Brädan hindrar folk att gå in, men texten hindrar inte att (vuxna) människor fortfarande pillar på draperiet…
Om nå’n har tips på andra formuleringar vill jag gärna höra!

Inga kommentarer: