2019-03-23

Årsmöte Glas i Hovmantorp, med lite extra (för nördar)

Så blev det då årsmöte, om än av ovanligare slag.

Vi började kl 14 med att diskutera ett nyinkommet förslag, som utmynnade i en ny verksamhetsplan.

Sedan vidtog själva årsmötet. Eftersom den nya verksamhetsplanen innebär en avveckling av föreningen inom närmaste året fick dagordningen modifieras en aning – men i övrigt avlöpte mötet som förväntat.

Protokollet kommer att publiceras så snart det är undertecknat och justerat.

Efter årsmötesslut avtackades den mångåriga ordföranden Nicke med en blomma.


Därefter vidtog förtäring och, för dem som ville, en promenad i en Hermansenugn, precis som utlovat i förra inlägget.

Lasse visade alltså, utgående från en äkta ritning (som f.ö. fyller 110 år om mindre än en månad), hur ugnen byggs från bottenplatta till färdig 4-degels rundugn. (Det funkar inte vidare bra att fota en så’n här presentation, men:)Nå.
Vårprogrammet fortsätter som planerat, så (utöver de sedvanliga tisdagsträffarna) är nästa begivenhet föredrag av Margareta Arteus Thor, torsdagen den 11/4 kl 18 i Hovet Folkan.
Ingen anmälan krävs, men så bjuder vi heller inte på kaffe.

Alla välkomna då! (ja, och till tisdagsträffarna, förstås)

Inga kommentarer: