2016-12-13

Planritningen uppdaterad

Planritningen har blivit uppdaterad med skorstenen inritad.

Vi talade ju om att ta bort den "lösa" mellanväggen, och då uppstod förstås frågan om hur stort utrymme skorstenen tar. Det visade sig att den var något större än jag trodde - bredden (tvärs huset) är ungefär 1 m, djupet något mindre.

Vi talade också om möjligheten att bli av med de två låga fundamenten.

Fundera gärna över olika möbleringsmöjligheter!

Inga kommentarer: