2015-07-28

Meccano?


Några for för att ånyo mäta, tänka, planera osv Den Stora Pantografflytten. De återkom med bilder:


Vi som blev kvar fortsatte att diska, skrapa, plocka isär (och skriva lappar) pressen:

(denna gången fastnade jag också på bild - tack, Jörgen!)

Det samlas allt flera rena grejor på vårt fina bord


Dagens sista insats var att demontera benen (eller sidstyckena, eller underredet, eller vad man ska kalla dem)


Ja, och så fick vi kaffe också, förståss.

Nästa vecka tar vi "semester", men välkomna att beundra pressdelarna (och oss) den 11 augusti!

Inga kommentarer: